گواهی عضویت در بانک اطلاعات لوله

گواهی عضویت در بانک اطلاعات لوله

این گواهی نامه نشان شایستگی و سزاواری شرکت شیمی فرآور مریک رای عضویت در بانک اطلاعات صنعت لوله ، اتصلات و شیرآلات ایران که در راستای توسعه ، ارتقاع و پیشبرد اهداف صنعت گام برمی دارند صادر گردیده است.

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.