شرکت شیمی فراور مریک با هدف ارتقاع سطح دانش و فنی و همچنین مشارکت در توسعه صنعتی کشور ، همگام با آخرین یافته های تکنولوژی و با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب ، شرکتی مستقل و پویا بوده که در سال 1380 به صورت سهامی خاص و در ضمیمه تولید مواد شیمیایی از جمله کلریدروی ، انواع فلاکس و اسید کلریدریک تاسیس گردید.

فاز دوم گروه صنعتی شیمی فرآور مریک جهت ارایه خدمات گوالوانیزه گرم انواع قطعات در سال 1387 در زمینی به مساحت 12000 متر مربع در شهرک صنعتی سلفچگان تاسیس و در سال 1388 موفق بهدریافت پروانه بهره برداری و سایر گواهی نامه های داخلی و خارجی گردید.

فاز سوم این مجموعه در راستای خدمات طراحی ، تولید انواع تجهیزات فلزی اعم از گریتینگ ، لدر ، هندریل و پلت فرم در سال 1390 در این مجموعه تاسیس و آغاز به فعالیت نمود.

خدمات ما