گواهی نامه های اعطایی شرکت شیمی فرآور مریک

مریک تدبیری برای ماندگاری

شرکت شیمی فرآور مریک با تلاش مدیریت و پرسنل خود در راستای افزایش کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی از سال 1395 مفتخر به دریافت نشان استاندارد ملی پوشش گالوانیزه گرم گردید. بدیهی است ارائه عملکرد شفاف انجام خدمات با کیفیت بالا و تحقق برنامه زمانبندی شده تامین رضایت و آرامش کارفرما انتقاد پذیری و استفاده از نظرات سازنده کارفرمایان از اهداف اصلی و بنیادین این مجموعه بوده تا بتوانیم در حمایت از تولید ملی و بومی سازی هرچه بیشتر صنعت همچنین اشتغال زایی و جذب نیروهای کارآمد ایرانی امکان همکاریهای مشترک با صنعت گران کشور را پدید آوریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی نامه ثبت علامت

شرکت مریک

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی نامه ثبت علامت

شرکت مریک

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate of Registration

Shimi Faravar Merik Co

 

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

پروانه بهره برداری

جمهوری اسلامی ایران

 

 

GALVANIZERS ASSCIIATION

Certify that

 

 

انجمن صنایع گالوانیزه ایران

گواهی عضویت

عضویت در :
-انجمن صنایع گالوانیزه بریتانیا
-سندیکای صنعت برق ایران
-انجمن گالوانیزه ایران
-دارای نشان ملی استاندارد ایران
گواهینامه ها :
-گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت و کیفیت
-گواهی عضویت رسمی در انجمن گالوانیزه انگلستان
-پروانه بهره بداری از وزارت صنایع و معادن